/**/
home about us contact us advertising rate admin login sitemap
หจก รัฐพงษ์แอร์ แอน ด์เซอร์วิส
ระบบปรับอากาศ ไฟฟ้า
ผู้ช่วยช่างดูแลระบบปรับอากาศ ไฟฟ้า
ตำแหน่งที่รับสมัคร

เพศชาย จบปวส

ที่อยู่บริษัท
หน่วยงาน
จำนวนที่รับ
2
อัตราค่าจ้าง
8000
โทรศัพท์
029189001 029186466
โทรสาร
029064164
เวปไซต์
rta
อีเมล์
rtaair@truemail.co.th

หจก รัฐพงษ์แอร์ แอน ด์เซอร์วิส

หน่วยงาน
โทรศัพท์ : 029189001 029186466
แฟกซ์ : 029064164

อีเมล์ : rtaair@truemail.co.th

เวปไซต์ : rta

Copyright @ 2007 by industrychannel.com