/**/
home about us contact us advertising rate admin login sitemap
บริษัท อินเทคก้า จำกัด
ผลิต จำหน่ายและนำเข้าอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
Engineer
ตำแหน่งที่รับสมัคร

- เพศชายอายุไม่เกิน 30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Word , Excel , power Point

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง 

ที่อยู่บริษัท
999/53 หมู่ 2 ซ.กิ่งแก้ว 14/1 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
จำนวนที่รับ
10
อัตราค่าจ้าง
-
โทรศัพท์
02-763-7658-9
โทรสาร
02-763-7838
เวปไซต์
www.intechga.co.th
อีเมล์
pornsiri@intechga.co.th

บริษัท อินเทคก้า จำกัด

999/53 หมู่ 2 ซ.กิ่งแก้ว 14/1 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-763-7658-9
แฟกซ์ : 02-763-7838

อีเมล์ : pornsiri@intechga.co.th

เวปไซต์ : www.intechga.co.th

Copyright @ 2007 by industrychannel.com