/**/
home about us contact us advertising rate admin login sitemap
หจก สหตั้งง่วนเฮง
เครื่องครัวซื้อมาขายไป
พนักงานจัดของและส่งของไปรษณีย์
ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.จบการศึกษาขั้นต่ำ ป 6

2.มีใบขับขี่มอเตอร์ไซด์ และรู้เส้นทางกรุงเทพฯ

3.ขยันและทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

ที่อยู่บริษัท
กำนันแม้น ซอย 7
จำนวนที่รับ
1
อัตราค่าจ้าง
6500
โทรศัพท์
02-4532014-17
โทรสาร
02-8978313
เวปไซต์
http://www.kitchenwaremarket.com
อีเมล์
service@kitchenwaremarket.com

หจก สหตั้งง่วนเฮง

กำนันแม้น ซอย 7
โทรศัพท์ : 02-4532014-17
แฟกซ์ : 02-8978313

อีเมล์ : service@kitchenwaremarket.com

เวปไซต์ : http://www.kitchenwaremarket.com

Copyright @ 2007 by industrychannel.com