/**/
home about us contact us advertising rate admin login sitemap
บริษัท แวน อินเตอร์เทรด จำกัด
1. นำเข้าจะหน่ายสินค้า และติดตั้ง ระบบเสียง, ระบบภาพ และ ระบบแสง ภายในอาคาร และสำนักงาน 2. นำเข้าและจำหน่ายวัตถุดิบโลหะ
พนักงานธุรการและโอเปอร์เรเตอร์
ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวช.

2. สามารถใช้เครื่องพิมพ์ดีด และ คอมพิวเตอร์ได้ดี

3. สามารถอดทนต่อแรงกดดันได้

ที่อยู่บริษัท
59/349-351 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
จำนวนที่รับ
3
อัตราค่าจ้าง
-
โทรศัพท์
0-2728-0150
โทรสาร
0-2728-0160
เวปไซต์
www.vaninter.com
อีเมล์
van@vaninter.com

บริษัท แวน อินเตอร์เทรด จำกัด

59/349-351 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
โทรศัพท์ : 0-2728-0150
แฟกซ์ : 0-2728-0160

อีเมล์ : van@vaninter.com

เวปไซต์ : www.vaninter.com

Copyright @ 2007 by industrychannel.com