/**/
home about us contact us advertising rate admin login sitemap
บริษัท สยาม แมคคาทรอนิค จำกัด
จำหน่ายและนำเข้าอุปกรณ์แม่พิมพ์ เครื่องจักรทำแม่พิมพ์ และน้ำมันอุตสาหกรรมทุกชนิดทุกยี่ห้อ
พนักงานขาย
ตำแหน่งที่รับสมัคร

  Oil น้ำมันอุตสาหกรรม
 -ไฮดรอลิค
 -Slideway
 -หล่อเย็น
 -EDM
 -น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
 -น้ำมันระบายความร้อน
 -น้ำมันถ่ายเทความร้อน
 -น้ำมันชุบปรับสภาพแข็ง
 -น้ำมันเกียร์ ระบบเปิด-ระบบปิด
 -น้ำมันคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็น
 -น้ำมันหล่อลื่นระบบหยอดทิ้ง
 -น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศ
 -น้ำมันหล่อลื่นเครื่องเทอร์ไบน์
 -น้ำมันทนไฟ
 -น้ำมันเครื่อง
 -Hot Oil
 -จารบี
 -Food grade
ที่อยู่บริษัท
23 ซอยลาซาล 55 แยก 4-1
จำนวนที่รับ
3
อัตราค่าจ้าง
12000-18000
โทรศัพท์
027486546
โทรสาร
027486547
เวปไซต์
www.siammechatronic.com
อีเมล์
siammechrose@yahoo.co.th

บริษัท สยาม แมคคาทรอนิค จำกัด

23 ซอยลาซาล 55 แยก 4-1
โทรศัพท์ : 027486546
แฟกซ์ : 027486547

อีเมล์ : siammechrose@yahoo.co.th

เวปไซต์ : www.siammechatronic.com

Copyright @ 2007 by industrychannel.com