/**/
home about us contact us advertising rate admin login sitemap
บริษัท อาร์เอส ธาดาคอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำหน่ายอุปกรณ์ทำความสะอาด และน้ำยาเคมีภัณฑ์
พนักงานขาย
ตำแหน่งที่รับสมัคร

- จบการศึกษาชั้น ปวช. ขึ้นไป

- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

-มีความรับผิดชอบในหน้าที่

-รักในการบริการ งานขาย

ที่อยู่บริษัท
สุขุมวิท 101/1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
จำนวนที่รับ
2
อัตราค่าจ้าง
6500
โทรศัพท์
02-396-0991ต่อ24
โทรสาร
02-3933493
เวปไซต์
www.rsthada.com
อีเมล์
info@rsthada.com

บริษัท อาร์เอส ธาดาคอร์ปอเรชั่น จำกัด

สุขุมวิท 101/1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02-396-0991ต่อ24
แฟกซ์ : 02-3933493

อีเมล์ : info@rsthada.com

เวปไซต์ : www.rsthada.com

Copyright @ 2007 by industrychannel.com