/**/
home about us contact us advertising rate admin login sitemap
ไทยเทคแอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริการงานเครื่องปรับอากาศครบวงจร
ช่างแอร์
ตำแหน่งที่รับสมัคร

มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ที่อยู่บริษัท
ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี
จำนวนที่รับ
2
อัตราค่าจ้าง
ตามความสามารถ
โทรศัพท์
029761421-3
โทรสาร
029761421
เวปไซต์
http://www.thaitechair.com
อีเมล์
admin@thaitechhost.com

ไทยเทคแอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ : 029761421-3
แฟกซ์ : 029761421

อีเมล์ : admin@thaitechhost.com

เวปไซต์ : http://www.thaitechair.com

Copyright @ 2007 by industrychannel.com