/**/
home about us contact us advertising rate admin login sitemap
บริษัท แมสเวลล์ เคมีคอล กรุ๊ป จำกัด
ผู้ผลิต/จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาด เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายกระดาษทิชชู่ อุปกรณ์เครื่องมือ และ ผลิตภัณฑ์เพื่อความสะอาดครบวงจร
เจ้าหน้าจัดส่งสินค้า
ตำแหน่งที่รับสมัคร

จัดส่งสินค้าตามเส้นทางและเวลาที่กำหนด

  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • มีประสปการณ์ขับรถไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  • แข็งแรง ยิ้มแย้ม ขับรถสุภาพ
  • อายุ 18-35
  • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล
ที่อยู่บริษัท
Masswell Chemical Group Co., Ltd.
จำนวนที่รับ
บาท
อัตราค่าจ้าง
6,200 – 7,000
โทรศัพท์
085-4882560, 02-7262700 ต่อ 106
โทรสาร
02-3281219
เวปไซต์
www.masswellgroup.com
อีเมล์
contact@masswellgroup.com

บริษัท แมสเวลล์ เคมีคอล กรุ๊ป จำกัด

Masswell Chemical Group Co., Ltd.
โทรศัพท์ : 085-4882560, 02-7262700 ต่อ 106
แฟกซ์ : 02-3281219

อีเมล์ : contact@masswellgroup.com

เวปไซต์ : www.masswellgroup.com

Copyright @ 2007 by industrychannel.com