/**/
home about us contact us advertising rate admin login sitemap
Progress Electronic Ltd.,Part.
ผลิต เครื่องจักร
พนักงานแผนกไฟฟ้า
ตำแหน่งที่รับสมัคร

รับสมัคร พนักงานแผนกไฟฟ้า

- ชาย / หญิง

- วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

 

ที่อยู่บริษัท
ถนนรามอินทรา
จำนวนที่รับ
2
อัตราค่าจ้าง
โทรศัพท์
02-9708937
โทรสาร
เวปไซต์
www.progresselec.com
อีเมล์
info@progresselec.com

Progress Electronic Ltd.,Part.

ถนนรามอินทรา
โทรศัพท์ : 02-9708937
แฟกซ์ :

อีเมล์ : info@progresselec.com

เวปไซต์ : www.progresselec.com

Copyright @ 2007 by industrychannel.com