/**/
home about us contact us advertising rate admin login sitemap
บริษัท เอ็ม.ที.เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือวัดและทดสอบทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือช่างด้านอุตสาหกรรม เช่น Weller, Owon, Tektronix, Fluke, Graphtec, Xytronic บริษัทเปิดดำเนินงานมากว่า 10 ปี
บริษัท เอ็ม.ที.เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งงานของบริษัท
- วิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer)
- วิศวกรบริการหลังการขาย (Service Engineer)
- พนักงานจัดส่ง
- พนักงานจัดซื้อ
- พนักงานธุรการ
- พนักงานบัญชี - การเงิน
- พนักงานสโตร์
ที่อยู่บริษัท
20/55-56 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
จำนวนที่รับ
อัตราค่าจ้าง
โทรศัพท์
02-944-7858, 081-754-6902
โทรสาร
02-944-7859
เวปไซต์
http://www.mtkshop.com
อีเมล์
info@mtkshop.com

บริษัท เอ็ม.ที.เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

20/55-56 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-944-7858, 081-754-6902
แฟกซ์ : 02-944-7859

อีเมล์ : info@mtkshop.com

เวปไซต์ : http://www.mtkshop.com

Copyright @ 2007 by industrychannel.com