/**/
home about us contact us advertising rate admin login sitemap
บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอปอร์เรชั่น ต้องการรับสมัคพนักงานติดรถรับส่งนักเรียนจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงาน
บริการ รถ รับส่ง และนอกสถานที่
พนักงานดูแแลนักเรียนบนรถ
ตำแหน่งที่รับสมัคร

เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม. 3ขึ้นไป หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ที่อยู่บริษัท
ตามโรงเรียนนานาชาติทั่ว กทม
จำนวนที่รับ
หลายอัตรา
อัตราค่าจ้าง
โทรศัพท์
029060160-202
โทรสาร
เวปไซต์
personal@montri.co.th
อีเมล์
www.montri.co.th

บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอปอร์เรชั่น ต้องการรับสมัคพนักงานติดรถรับส่งนักเรียนจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงาน

ตามโรงเรียนนานาชาติทั่ว กทม
โทรศัพท์ : 029060160-202
แฟกซ์ :

อีเมล์ : www.montri.co.th

เวปไซต์ : personal@montri.co.th

Copyright @ 2007 by industrychannel.com