/**/
home about us contact us advertising rate admin login sitemap
แสงอุดมชัย
ออกแบบติดตั้งระบบ
Sale
ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.ช.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 2. มีใบอนุญาติขับขี่ 3.จบวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. 4.อายุระหว่าง 20-25

ที่อยู่บริษัท
ลาดพร้าว
จำนวนที่รับ
3
อัตราค่าจ้าง
ตามตกลง
โทรศัพท์
029358001ต่อ109
โทรสาร
022164875
เวปไซต์
http://www.sangudom.co.th/
อีเมล์
Chanathinath@Sangudom.co.th

แสงอุดมชัย

ลาดพร้าว
โทรศัพท์ : 029358001ต่อ109
แฟกซ์ : 022164875

อีเมล์ : Chanathinath@Sangudom.co.th

เวปไซต์ : http://www.sangudom.co.th/

Copyright @ 2007 by industrychannel.com