home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000123

หัวข้อประกาศ : วิศวฯ มก. สร้างต้นแบบจักรยานไฟฟ้า "KU E-Bike 2"
รายละเอียด :           
จากปัญหาด้านพลังงานของโลกที่นับวันทวีความรุนแรงมากขึ้น เพราะมีการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง ประกอบกับราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มจะหมดลงในอนาคตอันใกล้ จึงทำให้เกิดการคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาด้านพลังงานดังกล่าวขึ้นหลากหลายวิธี ซึ่งหนึ่งในวิธีนั้นคือ การพัฒนารูปแบบการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมกับการลดภาวะเรือนกระจก

ดร.อภิชาต แจ้งบำรุง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มก.
       ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ทำให้ ดร.อภิชาต แจ้งบำรุง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ทำการวิจัย พัฒนา และสร้างต้นแบบรถจักรยานพลังงานไฟฟ้า "KU E-Bike 2" ขึ้น อันเนื่องมาจากการใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนรถจักรยาน จะไม่สร้างมลพิษ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และราคาไม่สูง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับโครงการ Green University ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สนับสนุนการใช้รถจักรยานภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย
       
       ดร.อภิชาต กล่าวว่า การพัฒนาต้นแบบจักรยานไฟฟ้า KU E-Bike รุ่นนี้ นับเป็นรุ่นที่ 2 โดยได้พัฒนาต่อยอดจากรุ่น KU E-Bike 1 ซึ่งเป็นรถจักรยานธรรมดาที่นำมาดัดแปลงให้เป็นจักรยานไฟฟ้า โดยการใช้ชุดควบคุม และชุดมอเตอร์แบบ Brushless Hub Motor ซึ่งใช้งานได้ดี แต่มีข้อจำกัดในเรื่องที่ไม่สามารถเข้าใจถึงการทำงานของระบบควบคุมที่จัดซื้อมา ดังนั้น จึงได้ทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อข้ามถึงข้อจำกัดนั้น ทำให้เกิดเป็นรุ่น KU Bike 2 นี้

       “สำหรับจักรยานไฟฟ้ารุ่น KU E-Bike 2 เป็นการพัฒนาโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Motor) ซึ่งมีระบบการควบคุมที่ไม่ซับซ้อนมาสร้างเป็นรถจักรยานไฟฟ้าที่มีความสามารถใน 3 รูปแบบคือ รูปแบบแรกเป็นรถจักรยานในลักษณะปกติ ที่สามารถขับขี่ได้โดยใช้กำลังของผู้ขับขี่เองเหมือนจักรยานทั่วไป รูปแบบที่สองเป็นรถจักรยานที่มีลักษณะคล้ายรถจักรยานยนต์คือ มีคันเร่งบิดขับ และในรูปแบบที่สาม มีระบบที่สามารถผ่อนแรงของผู้ขับขี่ได้ในเวลาขับขี่"
       
       ทั้งนี้ ดร.อภิชาต ได้ทำการพัฒนาจักรยานไฟฟ้า โดยนำมาเป็นส่วนหนึ่งในวิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ซึ่งจักรยานไฟฟ้า KU E-Bike 2 นี้ ใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ 1 ปี ซึ่งต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการผลิตคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 15,000 บาท ซึ่งรูปแบบที่สามนี้ ถือเป็นจุดเด่นของรถจักรยานไฟฟ้า ที่แตกต่างจากรถจักรยานไฟฟ้าโดยทั่ว ๆ ไป ทำให้จักรยานไฟฟ้า KU E-Bike 2 นี้ มีความน่าขับขี่ และคงความเป็นภาพลักษณ์ของการเป็นจักรยาน ไม่ใช่ลักษณะของรถมอเตอร์ไซด์ เหมือนรถจักรยานไฟฟ้าอื่น ๆ

       “รถจักรยายไฟฟ้ารุ่น KU E-Bike 2 มีน้ำหนักประมาณ 25 กิโลกรัม โดยมีโหมดการขับขี่ 3 โหมด คือ โหมด A, N และ H โดยที่โหมด A เป็นโหมดที่รถจักรยานไฟฟ้าทำหน้าที่ เหมือนรถจักรยานยนต์คือ ผู้ขับขี่จะต้องบิดคันเร่งในการขับขี่ เมื่อชาร์จไฟ 4-5 ชั่วโมง จะสามารถขับขี่ได้ในระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร โดยที่มีความเร็วสูงสุด 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
       โหมด N เป็นการขับขี่โดยใช้แรงของผู้ขับขี่เอง โหมด H เป็นโหมดช่วยผ่อนแรงในการขับขี่ โดยใช้แรงจากผู้ขับขี่ และแรงจากมอเตอร์ไฟฟ้ามาเสริมกันผ่านทางระบบเกียร์ ซึ่งในโหมดนี้ เมื่อชาร์จไฟเต็ม ประมาณ 4-5 ชั่วโมง จะสามารถขับขี่ได้ในระยะทางถึง 40-50 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับการขับขี่อย่างต่อเนื่อง หรือมีการพักการขับขี่ "
       
       ดังนั้นการพัฒนาจักรยาน รุ่น KU E-Bike 2 นี้ ยังมีส่วนที่อยู่ระหว่างพัฒนาเพิ่มเติมคือ การพัฒนาระบบชาร์จไฟให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้นคือ สามารถเสียบปลั๊กไฟตามบ้าน โดยไม่ต้องมีหม้อแปลงไฟฟ้าภายนอก ซึ่งทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้งาน และการเคลื่อนย้าย การพัฒนาระบบชาร์จไฟกลับเมื่อขับขี่ในโหมด N หรือเมื่อทำการเบรครถให้ชะลอ หรือหยุด การพัฒนาด้านการป้องกันวงจรไฟฟ้าจากนั้ำ รวมถึงการพัฒนารูปแบบจักรยานให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับผู้ใช้งานมากขึ้น
       
       ด้วยคุณสมบัติของ KU E-Bike 2 เป็นจักรยานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการเดินทางระยะใกล้ เป็นยานพาหนะที่ใช้พลังงานสะอาด ไม่สร้างมลพิษ ช่วยลดการเกิดภาวะเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุทำให้ โลกมีความร้อนมากขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นยานพาหนะที่มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากมีความเร็วในการขับขี่ที่ไม่สูงมากนัก ไม่มีการสร้างเสียบรบกวน ทำให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานในสถาบันการศึกษา หรือพื้นที่ที่ต้องการความสงบ
       
       จากการพัฒนารถจักรยานไฟฟ้า รุ่น KU E-Bike 2 นี้แล้วเสร็จ ดร.อภิชาต ได้วางแผนที่จะทำการพัฒนารถจักรยานไฟฟ้ารุ่นถัดไปคือ KU E-Bike 3.1 เพื่อพัฒนาต่อยอดจากรุ่น KU E-Bike 3.2 ที่ใช้ Brushless Hub Motor ที่ได้ทำการพัฒนาระบบควบคุมเอง ซึ่งทั้งสองรุ่นนี้จะเป็นเป้าหมายในการพัฒนา เพื่อให้นิสิตได้ศึกษา และพัฒนาต่อไปในอนาคตต่อไป
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.141
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9530000100031

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:40AE8 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com