home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000130

หัวข้อประกาศ : บุก! Mosquito Museum คลังยุง ม.มหิดล
รายละเอียด :           
อีกหนึ่งความสำเร็จของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่ และนิเวศวิทยาของแมลงพาหะนำโรค ก่อเกิดพิพิธภัณฑ์ยุง Mosquito Museum คลังตัวอย่างแมลงและสัตว์ขาข้อ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นผลทำให้ภาควิชากีฎวิทยาการแพทย์ยังคงมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านนี้อยู่ และน่าสนใจที่จะเข้าศึกษาหาความรู้

       ย้อนกลับไป 2527 - 2535 ประเทศแคนนาดาโดยสถาบัน The International Development Research Centre (IDRC) ได้สนับสนุนเงินทุนวิจัย ให้พัฒนาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นเครือข่ายศูนย์ข้อมูลสำหรับภูมิภาคทางด้านโรคที่มียุงเป็นพาหะ โดยความร่วมมือจากสมาชิกเครือข่ายในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และศรีลังกา ซึ่งนอกจากสิ่งตีพิมพ์แล้ว ศูนย์คณะเวชศาสตร์-เขตร้อน ยังได้จัดทำวิดีทัศน์ และสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อบริการ และเป็นการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วภูมิภาค รวมถึงการเก็บรวบรวมตัวอย่าง (Specimens) ยุงพาหะสำคัญทั่วภูมิภาคไว้เพื่อเป็นตัวอย่างอ้างอิงสำหรับนักวิจัยที่ต้องการศึกษาเปรียบเทียบ

       รองศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ อภิวัฒนศร อาจารย์ประจำภาควิชากีฎวิทยาการแพทย์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำเป็น Mosquito Annex ภายใต้การดูแลของภาควิชากีฎวิทยาการแพทย์ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของเก็บรวบรวมและจัดทำเป็นคลังตัวอย่างยุงไทย ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ยังได้เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
       ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะโรคที่ให้การบริการรักษาโรคเขตร้อน โรคที่สาเหตุใหญ่เกิดจากยุงกับแมลง เป็นพาหะนำโรคดังกล่าว ได้แก่มาลาเรีย โรคพยาธิต่าง ๆ โรคตับ โรคติดเชื้อจากแบคทีเรียฯ ทั้งนี้ยังเป็นการเสริมทางด้านวิจัยและทางด้านวิชาการ
       
       ภายในพิพิธภัณฑ์ แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะของสิ่งที่มีชีวิตตัวน้อย ๆ เหล่านี้ คือ ส่วนแรกจะเป็นห้องนิทรรศการ มีการทำต้นไม้จำลองและนำแมลงที่สตาฟแล้ว มาเกาะบนต้นไม้ เมื่อสังเกตดูใกล้ ๆ จะเห็นความสวยงามจากปีกสีสวยของแมลงชนิดต่าง ๆ ที่นำมาเกาะบนต้นไม้ เสมือนกับเห็นการดำรงชีวิตของแมลงจริง ๆ ตามธรรมชาติ

       สำหรับห้องเก็บแมลงนานาชนิด ภายในห้องนี้มีตู้สำหรับเก็บแมลงที่นำมาศึกษาและค้นคว้าวิจัย เช่น แมลงวัน แมลงสาบ แมงมุม ซึ่งก็แทบไม่น่าเชื่อเลยว่าแมลงวันบางตัวจะมีอายุประมาณ 30-40 ปี หรือมากกว่านั้น ทั้งที่เก็บได้จากประเทศไทย และซื้อมาจากต่างประเทศ แมลงที่เก็บในตู้บางตัวมีชื่อสายพันธุ์ และบางตัวยังหาที่มาและชื่อของสายพันธุ์ไม่ได้ แม้จะเก็บไว้ในระยะเวลานานแล้วก็ตาม”อาจารย์แนะนำ
       
       อาจารย์ประจำภาคกีฎวิทยาการแพทย์กล่าวเพิ่มเติมว่า พิพิธภัณฑ์ยังนำ DNA ของแมลงเหล่านั้นมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยได้ด้วย นอกจากนี้จะมีป้ายบันทึกข้อมูลของแมลงทำให้เราทราบเรื่องราว ความเป็นมาในอดีตเปรียบเทียบกับความเปลี่ยนแปลงที่พบในปัจจุบัน ป้ายบันทึกแมลงโดยทั่วไปจะระบุสถานที่ วันเดือนปี ข้อมูลที่ปรากฏบนป้ายบันทึกแมลงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการวิจัยได้
       “พิพิธภัณฑ์ได้สั่งทำกล่องเก็บแมลงเป็นพิเศษ ในหนึ่งกล่องสามารถเก็บแมลงได้เกือบ 50 ตัวแยกตามหมวดหมู่ของแมลงแต่ละชนิด ดูเหมือนจะเป็นคอลเลคชั่นแมลง เริ่มจากแมลงธรรมดาที่พบเห็นง่าย ๆ ทั่วไป และแมลงที่หาพบยากหรือสูญพันธุ์ในปัจจุบันนี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ที่จะเรียนรู้และไขความลับของธรรมชาติอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งหาไม่ได้ในห้องเรียนหรือตำราเพียงอย่างเดียว”อาจารย์แจงถึงการจัดการ

       และแนะนำต่อว่าส่วนห้องสุดท้ายของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ คือ ห้องเพาะเลี้ยงยุง เราสามารถเห็นวงจรชีวิตของยุง ตามลำดับขั้น ตั้งแต่เป็นไข่ เป็นลูกน้ำตัวยาว ช่วงเป็นลูกน้ำตัวกลม หรือลูกโม่ง ช่วงที่เป็นยุงโตเต็มวัย และเห็นวงจรชีวิตของแมลงสาบ การลอกคราบของแมลงป่อง รวมถึงสัตว์ชนิดอื่น นอกจากนี้การเพาะพันธุ์ยุงยังให้ประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ อีก ดังเช่นบริษัทเอกชนได้มาซื้อพันธุ์ยุงจากทางคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทดลอง ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวไรฝุ่นเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย ซึ่งกล่าวได้ว่าภายในห้องนี้จะประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมด เรียกได้ว่าเมื่อเข้ามาสัมผัสในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จะทำให้เราได้รับความรู้ได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของแมลง และคุณค่าของแมลงตัวเล็กที่ให้ความหมายที่ยิ่งใหญ่สำหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัย
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 58.97.7.50
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9530000106589

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:53878 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com