home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000149

หัวข้อประกาศ : ม.มหิดล ไขปัญหาเด็กไม่กินผัก เล็งต่อยอดขยายผลวิจัยทั่วโลก
รายละเอียด :           
ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แนะวิธีช่วยให้เด็กบริโภคผักและผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม หรือ 4 ขีด หลังพบว่า คนไทยบริโภคผักผลไม้ปริมาณต่ำกว่าครึ่งของเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ และเด็กเล็กยิ่งบริโภคน้อยมาก ไม่ถึง 1 ใน 3 มักเป็นปัญหาที่ผู้ปกครองไม่ทราบจะแก้ไขอย่างไร เตรียมส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ ขยายส่งต่อทั่วโลก

       รศ. พญ. ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับทีมวิจัย ศึกษาหาวิธีที่จะให้เด็กบริโภคผักมากขึ้น จากพื้นฐานความคิดที่บริโภคนิสัยของเด็กเริ่มสร้างตั้งแต่วัยเด็กเล็ก และจะต่อเนื่องจนเป็นผู้ใหญ่ การไม่ได้รับการฝึกมาตั้งแต่เล็กตามช่วงวัยของพัฒนาการ ก็จะเป็นปัญหาต่อเนื่องไปจนโต ทำให้เด็กปฏิเสธผัก

       

       "จากการวิจัย เราได้ดำเนินการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งหนึ่งใน กทม. ในเด็กอนุบาล 26 คน อายุ 4-5 ปี เป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยการสอนเด็กวัยนี้ให้เรียนรู้เรื่องผัก ผลไม้ด้วยวิธีที่เข้าใจง่าย สนุก และเด็กได้ร่วมกิจกรรม ในการวิจัยได้ใช้สื่อต่างๆ ให้เด็กดูการ์ตูนป๊อบอาย (Popeye) เล่านิทานหนูนิดกับฟักทอง ร้องเพลงผักผลไม้ เล่นเกม ทดลองให้เด็กปลูกผัก แล้วนำมาปรุงอาหาร ให้เด็กมีส่วนร่วมในการช่วยเตรียม ล้างผัก ดูการหั่นและประกอบอาหารจากผักร่วมกับผู้วิจัย แล้วให้เด็กได้ลิ้มรส ประสบการณ์จริงที่เด็กได้จับต้อง สัมผัส ล้าง ชั่ง ตวง คน ตัก ชิมอาหารที่ปรุงจากผัก
       
        ทำให้เด็กชอบและกระตือรือร้น ต้องการรับประทานผัก และถามคุณครูว่าตอนเที่ยงนี้จะมีผักอะไร คนที่ไม่ชอบผักเมื่อนั่งรับประทานอาหารกับเพื่อนๆที่ชอบผักจะถูกชักชวนให้เพื่อนรับประทานผัก เด็กผู้ชายจะยึดป๊อบอาย เป็นสัญลักษณ์กินผักแล้วแข็งแรง ขณะที่เด็กผู้หญิงจะยึดหนูนิดเป็นสัญลักษณ์ กินผักแล้วแก้มแดง ผิวสวย นอกจากนี้การที่คุณครูได้นั่งร่วมวงอาหารกับเด็ก เด็กก็จะสังเกตเห็นครูรับประทานผักก็จะทำตาม และที่น่าสนใจคือการจัดปาร์ตี้ผัก และผลไม้ หลากหลายชนิดให้เด็กได้เห็น สัมผัส บอกชื่อ สี และเล่นเกม สร้างความตื่นเต้นและกระตุ้นความสนใจในผักผลไม้ชนิดต่างๆได้อย่างมาก"

       

       ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ส่งจดหมายถึงผู้ปกครอง เพื่อเป็นการสื่อสารถึงพัฒนาการของเด็กในการบริโภคผัก และขอความร่วมมือสนับสนุนการรับประทานผักที่บ้าน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี ผู้ปกครองรายงานว่าเด็กมักคุยให้ฟังเรื่องผักต่างๆมากขึ้น และมีความภาคภูมิใจที่รับประทานผักในอาหารมื้อกลางวันที่โรงเรียน จากการพูดคุยกับเด็กได้รับทราบว่าทางบ้านได้มีการเตรียมผักในมื้ออาหารเพิ่มขึ้น หลังการศึกษาเด็กรับประทานผักเพิ่มขึ้นเป็น2 เท่าของก่อนการศึกษา
       
       จากนั้น ได้มีการส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์ที่ประเทศออสเตรเลีย โดยสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศออสเตรเลียได้นำไปขยายผล และเผยแพร่สู่สื่อมวลชน ซึ่งสื่อมวลชนออสเตรเลียได้เผยแพร่ต่อไปยัง website ต่างๆ ทำให้เกิดการขยายผลไปทั่วโลก 
       
        หากเริ่มต้นปลูกฝังบริโภคนิสัยที่ดีตั้งแต่เล็กๆ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ประสบการณ์จริง สื่อ การ์ตูน นิทาน แรงสนับสนุนจากเพื่อน แบบอย่างจากครู และผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้บริโภคนิสัยที่ดีนี้ยั่งยืน เป็นการสร้างสุขภาวะที่ดี ทั้งในวันนี้ และต่อไปในอนาคต
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 58.97.7.50
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9530000128609

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:E9619 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com