home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000177

หัวข้อประกาศ : ม.มหิดล โชว์ของดี "อุกรณ์สื่อสารเพื่อผู้พิการ" กระพริบตา 1 ครั้ง สั่งการได้ทันที
รายละเอียด :           
นักวิจัย คณะวิศวฯ มม. เปิดผลงานวิจัย สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่มีชื่อว่า “อุปกรณ์สื่อสารเสมือนประสาทเพื่อผู้พิการ” ควบคุมไฟฟ้าด้วยสัญญาณสมอง ใช้การกระพริบตาของผู้ป่วย เป็นตัวสั่งการ กระพริบ 3 สั่งเปิดเครื่อง กระพริบต่อ 1 สั่งงานได้ทันที

       “อุปกรณ์สื่อสารเสมือนประสาทเพื่อผู้พิการ” หนึ่งในงานวิจัย โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยด้านการสื่อสารทางการแพทย์ (Development of Research Laboratory for Medical Communications) เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการสื่อสารทางการแพทย์ รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรคุณภาพและนักวิจัย ให้ได้ใช้ห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีประสิทธิภาพสูง ก่อให้เกิดการพัฒนา คิดค้นผลงานใหม่ๆ ซึ่งเป็นผลงานของ อ.ดร.ยศชนัน วงสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมวิจัย ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักวิจัยไทยที่มีความสามารถทัดเทียมกับต่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนให้ยื่นจดสิทธิบัตรในระดับนานาชาติ และพร้อมพัฒนาต่อยอดผลงานต่อไป
       
       อ.ดร.ยศชนัน กล่าวว่า “อุปกรณ์สื่อสารเสมือนประสาทเพื่อผู้พิการ” เป็นผลงานอุปกรณ์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยสัญณาณสมองเพื่อคนพิการทางกายที่ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงคอลงไป ให้สามารถเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น วิทยุ พัดลม โทรทัศน์ ฯลฯ โดยไม่ต้องมีคนช่วย
       
       "หลักการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยสัญญาณสมอง จะใช้การกระพริบตาของผู้ป่วย ผ่านชุดรับสัญญาณเปลี่ยนเป็นสัญญาณดิจิทัลส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เขียนโปรแกรมให้รับสัญญาณสั่งงานจากผู้ป่วย วิธีการใช้งาน เช่น ผู้ป่วยกระพริบตา 3 ครั้ง โปรแกรมจะเปิดและเริ่มทำงาน จากนั้นต้องกระพริบตา 1 ครั้งให้ตรงกับตำแหน่งรูปเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นก็จะเปิดขึ้น หากต้องการปิดก็กระพริบตา 1 ครั้งยังตำแหน่งเดิม เครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะปิดเองอัตโนมัติ ในอนาคตจะพัฒนาให้ผู้ป่วยสามารถสั่งงานจากสมองส่วนที่ใช้ในการรับภาพแทนการกระพริบตาได้เลย

       จากการทฤษฎีที่ว่า การกระพริบตาทำให้เกิดสัญญาณที่มีลักษณะเป็นยอดแหลม (Spike) และมีขนาดใหญ่กว่าสัญ-ญาณสมอง (EEG) ทั่วไป ดังนั้นเราจึงใช้สัญญาณกระพริบตาที่ได้จากการวัดสัญญาณสมองนี้ มาใช้ในการควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ นอกจากนี้เพื่อความสะดวกในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในระยะไกล อุปกรณ์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยสัญญาณสมองจึงถูกออกแบบให้ควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดผ่านทางเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Ethernet) สัญญาณที่ได้จากสมองนั้นยังไม่สามารถที่จะนำไปใช้งานได้โดยตรง จึงต้องผ่านเข้าเครื่องขยายสัญญาณและทำการแปลงจากสัญญาณอะนาล็อกเป็นดิจิตอล เพื่อให้สามารถนำสัญญาณนี้เข้าไปประมวลผลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เมื่อโปรแกรมได้ทำการแปลความ หมายของสัญญาณแล้วจะได้คำสั่งเพื่อส่งไปควบคุมการเปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยผ่านระบบไร้สาย (Wireless LANs) ไปยังภาครับที่มีชุดของ (Ethernet I/O) ทำหน้าที่ส่งคำสั่งเหล่านี้ไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้า"
       
       ด้าน ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า เพื่อพัฒนาการสื่อสารทางการแพทย์ ที่ต้องผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคมที่หลากหลายเข้ากับความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ “มหาวิทยาลัยมหิดล มีภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์รวมไปถึงการสื่อสารทางการแพทย์ (Medical Communications) ให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาความเป็นเลิศด้าน Medical Communications เกิดประโยชน์สูงสุดกับภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมโทรคมนาคมใหม่ ที่ประเทศมหาอำนาจของโลกกำลังจับตามองอยู่ในขณะนี้"
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 58.97.7.50
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9530000159058

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:65DA3 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com