home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000203

หัวข้อประกาศ : “หยุดเผา หยุดควัน” มช.เตรียมแปรรูปซังข้าวโพด สู่เชื้อเพลิงอัดเม็ด
รายละเอียด :           
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควัน ลดมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการนำซังข้าวโพด ซึ่งในปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณมากถึง 35,000 ตันที่รอการเผาทำลาย มาแปรรูปด้วยเทคโนโลยี “เชื้อเพลิงอัดเม็ด” ซึ่งจะให้พลังงานความร้อนสูงมากกว่าการเผาจากเศษชีวมวลอื่นๆ ที่ไม่ผ่านการอัดถึง 3-4 เท่าตัว ที่สำคัญช่วยลดปัญหาการเกิดหมอกควัน และมลพิษทางอากาศ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ เพื่อลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน

รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร
       รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนภาพรวมของการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหมอกควันมักเกิดขึ้นจากการเกิดไฟป่า การเผาทำลายเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ซังข้าวโพด ฟางข้าวและเศษใบไม้กิ่งไม้ โดยเฉพาะที่ อ.แม่แจ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดสูงสุดของจังหวัดเชียงใหม่
       
       “เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวโพด ซังข้าวโพดที่เหลือส่วนใหญ่เกษตรกรก็จะทำลายทิ้งโดยการเผาทิ้ง เพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกใหม่ ซึ่งปีนี้คาดว่าจะมีซังข้าวโพดสะสมกว่า 35,000 ตันที่รอการเผาทำลาย ขณะภาคเอกชนสามารถรองรับซื้อไปทำปุ๋ยได้เพียง 10,000 ตันเท่านั้น จึงเป็นต้นเหตุของปัญหาการเกิดหมอกควันและมลพิษทางอากาศ ที่เป็นปัญหาซ้ำซากที่เกิดขึ้นทุกปี ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการลดปริมาณการเผาปริมาณซังข้าวโพดที่มีอยู่ในปริมาณมากใน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จึงได้มีแนวคิดในการนำมาแปรรูปด้วยเทคโนโลยี “เชื้อเพลิงอัดเม็ด” (Biomass Pellet)”

เครื่องอัดเม็ดเชื้อเพลิง
       กระบวนการของการทำเชื้อเพลิงอัดเม็ด คือ การนำมาผ่านขบวนการย่อยด้วยเครื่องสับย่อยซังข้าวโพดให้มีขนาดเหมาะสมสำหรับการอัดเม็ด ด้วยเครื่องสับย่อย ที่มีกำลังการผลิตของเครื่องสับย่อย 200 กิโลกรัม/ชั่วโมง ขนาดกว้าง 40 ซม. ยาว 70 ซม. สูง 2 เมตร ใช้ต้นกำลังเป็นมอเตอร์ขนาด 7.5 แรงม้า 3 เฟส 380 โวลท์ และมีระบบ Blower เพื่อเป่าส่งซังข้าวโพดที่บดแล้วไปกองรวมกัน สามารถสับย่อยซังข้าวโพดที่ได้จากการสีที่ความชื้นไม่เกิน 15% และนำมาอัดแท่งด้วย เครื่องอัดเม็ดเชื้อเพลิง (Biomass Fuel Machine) ที่มีกำลังการผลิต 150-200 กิโลกรัม/ชั่วโมง ขนาดกว้าง 80 ซม. ยาว 1 เมตร สูง 1 เมตร ใช้ต้นกำลังมอเตอร์ขนาด 10 แรงม้า 3 เฟส

เครื่องสับย่อยซังข้าวโพด
       ต่อจากนั้น ก็นำไปลดอุณหภูมิก่อนจัดเก็บเข้าไซโล โดยสามารถรักษาความชื้นให้อยู่ในระหว่าง 10 -15% ซึ่งจะทำให้สะดวกในการนำไปใช้งาน และเป็นเชื้อเพลิงที่ให้ประสิทธิภาพพลังงานในการเผาไหม้และให้ปริมาณค่าความร้อนที่สูง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และช่วยลดค่าขนส่งเพราะเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งที่มีขนาดปริมาตรลดลง ที่สำคัญสามารถช่วยลดปัญหาการเผาทำลายซังข้าวโพด ที่ก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมสู่ชุมชน
       
       รศ.ประเสริฐ กล่าวทิ้งท้ายว่า นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้กับชุมชน โดยการบริหารจัดการเศษวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรนำมาเป็นพลังงานทดแทน แทนการเผาทิ้งทำลาย และยังเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ชุมชนร่วมกันใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างรู้ค่าเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือของชุมชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนได้ในที่สุด

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 119.46.131.228
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000014292

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:7B6B6 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com