home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000204

หัวข้อประกาศ : ของดี มทส. “ถั่วเขียวพันธุ์ มทส.1” บำรุงดินหลังเก็บเกี่ยว
รายละเอียด :           
มทส. ให้ความรู้สู่สังคม แนะเกษตรกรหมั่นบำรุงดินหลังเก็บเกี่ยว ปลูกถั่วเขียวพันธุ์ มทส.1 ให้ผลผลิตสูง เก็บเกี่ยวง่าย มีความต้านทานต่อโรคใบจุดและราแป้ง
       
       ผศ.ดร.ฐิติพร มะชิโกวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชบำรุงดินหลังการเก็บเกี่ยวว่า ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ยังละเลยเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพดินหลังจากการเก็บเกี่ยว โดยมุ่งใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลัก ซึ่งส่งผลกระทบในเรื่องโครงสร้างของดินในระยะยาว

ผศ.ดร.ฐิติพร มะชิโกวา
       “ มทส.อยากส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปรับปรุงคุณภาพดินด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่ว ซึ่งนอกจากจะใช้ระยะเวลาในการปลูกน้อยแล้วยังสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อีทางหนึ่ง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยโดยงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ ถั่วเขียว ได้ทำการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์จนได้ถั่วเขียวพันธุ์ มทส. 1 ซึ่งในเบื้องต้นได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ไพศาล เหล่าสุวรรณ โดยคัดเลือกมาจากลูกผสมระหว่างพันธุ์อู่ทอง 1ซึ่งเป็นพันธุ์ส่งเสริมพันธุ์แรกของไทยที่มีการปรับตัวได้กว้าง กับถั่วเขียวพันธุ์ VC1560D ที่นำเข้าจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเชีย (AVRDC) มีคุณสมบัติในการต้านทานต่อโรคใบจุดและโรคราแป้งระดับปานกลาง ซึ่งผลผลิตที่ได้จะมีลักษณะพิเศษ คือ ฝักจะสุกพร้อมกันเป็นชุดและรวมอยู่เหนือทรงพุ่มไม่กระจายไปทั่วทั้งต้น ทำให้เก็บเกี่ยวได้ง่ายในคราวเดียว จึงช่วยประหยัดแรงงานและค่าใช้จ่ายในการลงทุนได้อย่างมาก รวมทั้งมีความต้านทานต่อโรคใบจุดและโรคราแป้ง ฝักไม่มีขน เปลือกฝักเหนียวไม่แตกง่าย สามารถป้องกันเมล็ดจากความชื้นได้ดี อัตราของถั่วงอกสูงกว่าพันธุ์อื่น ๆ ให้ผลผลิตประมาณ 223 - 400 กิโลกรัมต่อไร่” ผศ.ดร.ฐิติพร เผย

       สำหรับวิธีการปลูกถั่วเขียวพันธุ์ มทส.1 ควรเลือกปลูกในฤดูที่มีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต รวมทั้งมีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดฤดูกาล แต่ไม่ควรปลูกในฤดูฝนเพราะจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องโรคแมลง ควรปลูกในดินมีความร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี มีธาตุอาหารอยู่เพียงพอ
       
       ก่อนปลูกควรใส่ปุ๋ย 15-15-15 หรือ 12-24-12 อัตรา 20 - 25 กิโลกรัม /ไร่ ควรปลูกในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน การปลูกให้ปลูกเป็นแถว หรือปลูกแบบหว่าน การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ใส่เมื่อปลูกได้ 3 สัปดาห์ ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 12-24-12 ในอัตรา 20 - 25 กก./ไร่ ใช้เวลาในการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 70 - 75 วัน หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วสามารถไถกลบเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดินได้อีกด้วย

       ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ขยายการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่ายให้เกษตรกรในราคาถูก เพื่อส่งเสริมให้เกษตรมีรายได้หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตในขณะเดียวกันก็เป็นการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยวิถีธรรมชาติ
       
       เกษตรกรและผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งจองเมล็ดพันธุ์ได้ที่ โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียว มทส. 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท์ 0-4422-5008

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 119.46.131.228
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000014680

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:E6EDF * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com