home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000266

หัวข้อประกาศ : "รถยนต์ไฟฟ้า" ไอเดีย มจพ.รวมพลัง 7 กลุ่มนักวิจัยออกแบบ พัฒนา
รายละเอียด :           
       สำนักวิจัยฯ มจพ. ผุดโครงการพัฒนาต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้า หวังกระตุ้นการใช้พลังงานทดแทน ลดความเสี่ยงในการพึ่งพาพลังงานน้ำมันในอนาคต รวมพลังนักวิจัย 7 กลุ่ม จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน คิดค้นพัฒนาเพื่อเป็นต้นแบบ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า พร้อมเผยโฉมหลังสิ้นสุดโครงการปี 54 นี้
       
       ในขณะที่ทั่วโลกกำลังประสบปัญหาด้านพลังงานอย่างหนัก โดยเฉพาะน้ำมันที่เป็นเชื้อเพลิงสำคัญในภาคคมนาคมขนส่ง ซึ่งได้จากฟอสซิลที่มีแนวโน้มว่าจะหมดไปในอนาคต และมีราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยต่างมองหาพลังงานทางเลือกที่สามารถผลิตขึ้นได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งพาฟอสซิลจากธรรมชาติอีกต่อไป รวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถใช้กับภาคคมนาคมขนส่งได้

7 ตัวแทนจากทีมนักวิจัยโครงการรถยนต์ไฟฟ้า
       หลังจากสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ริเริ่ม "โครงการพัฒนาต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในเมือง" รวมพลังนักวิจัย 7กลุ่ม จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, บริษัท สุธีกรุ๊ป บริษัท คาบอร์นิคเรสซิ่ง จำกัด, บริษัท Leonics Co.,Ltd., บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด โดยความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อเดือนมกราคมต้นปีที่ผ่านมา
       
       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบ พัฒนา และผลิตต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงขนาดเล็กเพื่อใช้ในเมือง, เพื่อเป็นต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในทันทีที่สิ้นสุดโครงการ, เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงรองรับอยู่แล้ว, เพื่อลดต้นทุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพของรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบกับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน

ตัวอย่างรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100%
       ล่าสุดโครงการรถยนต์ไฟฟ้าฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าต้นแบบ ยี่ห้อ Nissan Leaf ซึ่งเป็นรถยนต์ประเภท EV (Electric Vehicle) ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม อิออน ชนิดบาง เพื่อนำมาใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบที่ทางโครงการได้ออกแบบ และพัฒนาขึ้น

รองศาสตราจารย์ชาลี ตระการกูล
       โดยรองศาสตราจารย์ชาลี ตระการกูล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ได้กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า "การนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้กับรถยนต์ เป็นแนวความคิดที่มีมานาน ซึ่งเหตุผลสำคัญในการดำเนินโครงการพัฒนาดังกล่าวคือ การทำให้ยานพาหนะในภาคคมนาคมขนส่งสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยพลังงานไฟฟ้า ในต้นทุนที่ไม่สูงจนเกินไป เพื่อทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำมัน ซึ่งการใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะลดการใช้น้ำมัน และหันมาใช้ไฟฟ้าแทนกันมากขึ้น แต่ปัญหาที่สำคัญก็คือ รถยนต์ไฟฟ้ายังมีการผลิตออกมาจำหน่ายค่อนข้างน้อยและมีราคาสูง ทำให้ประชาชนทั่วไปไม่สามารถซื้อใช้ได้ อีกทั้งประเทศไทยยังมีนักวิจัย วิศวกร และช่างเทคนิคจำนวนมากที่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะพัฒนาและสร้างรถยนต์ไฟฟ้าได้เอง จึงอยากกระตุ้นให้กลุ่มคนดังกล่าวได้ตะหนักในการหันมาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อประเทศชาติ"

ภาพประกอบจากสำนักวิจัยฯ มจพ.
       รศ.ชาลี กล่าวต่อว่า โครงการรถยนต์ไฟฟ้าฯ ในระยะแรก มีระยะเวลาทั้งสิ้น 12 เดือน ถือว่าเป็นเวลาสั้นๆ แต่นักวิจัยและทีมงานทุกท่านต่างก็มีความตั้งใจพยายาม ที่จะดำเนินการตามโครงการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ และคาดหวังว่าในอนาคตประชาชนจะหันมาตะหนักถึงประโยชน์จากการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ทำให้ประเทศสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงในที่สุด

โครงการพัฒนาต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าฯ (ภาพจากสำนักวิจัยฯ มจพ.)
       

PEA_SMART GRID (ภาพจากสำนักวิจัยฯ มจพ.)
       "ทีมวิจัยได้ศึกษาข้อมูลและเทคโนโลยีของรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบัน และทำการออกแบบ พัฒนารูปแบบและชิ้นส่วนต่างๆ ของรถยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะสม และสามารถดำเนินการผลิตได้ภายในประเทศ ในระยะแรกจะออกแบบ สร้างชิ้นส่วนที่สำคัญของรถยนต์ไฟฟ้า เช่น 1. ต้นแบบโครงรถและระบบช่วงล่าง 2. ต้นแบบตัวถังรถและชิ้นส่วนจากวัสดุโพลิเมอร์คอมโพสิท 3. ต้นแบบระบบส่งกำลังสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก 4. ต้นแบบระบบแบตเตอรี่ชนิดลิเธียม ไอออน 5. ต้นแบบตรวจจับ แสดงผลและเตือนภัย นอกจากนั้นชิ้นส่วนสำคัญที่เหลือจะดำเนินการวิจัยและพัฒนาต่อไปในโครงการระยะที่ 2 ซึ่งมีชิ้นส่วนสำคัญ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ ชุดอัดประจุเร็ว ชุดอัดประจุปกติ เป็นต้น" รศ.ชาลีกล่าวทิ้งท้าย

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.141
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000104142

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:C5161 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com