home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000270

หัวข้อประกาศ : มทร.พระนคร คืนมูลค่าสู่ชุมชนด้วย "ป่านศรนารายณ์"
รายละเอียด :           ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์หลากหลายชิ้น ฝีมือกลุ่มชาวบ้านจากสหกรณ์การเกษตรหุบกระพง ถูกนำมาจัดแสดงในงานราชมงคลพระนครวิชาการ ครั้งที่ 2  ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน Technology Development For Sustainability" เพื่อแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย ผลงานทางธุรกิจ และผลงานของนักศึกษา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา
       
       เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ทำการวิจัยพัฒนา "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพการทำผ้าและป่านศรนารายณ์มัดย้อมของชุมชนหุบกะพง" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำมัดย้อมจากผ้าและประยุกต์สู่ป่านศรนารายณ์, เพื่อให้ความรู้เรื่องการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์มัดย้อม และเพื่อให้ความรู้เรื่องการคิดต้นทุนและการตั้งราคาขายของผลิตภัณฑ์มัดย้อม
       
       ผศ.จุฑา พีรพัชระ ผู้อำนวยการศูนย์คลินิกเทคโนโลยีฯเล่าถึงจุดเริ่มต้นของโครงการว่า ทางศูนย์ฯได้รับงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการดำเนินการตามโครงการครั้งนี้ จึงทำการลงพื้นที่เพื่อค้นหาชุมชนกลุ่มเป้าหมาย พบว่ากลุ่มสหกรณ์หุบกะพงมีความน่าสนใจ เนื่องจากมีการสร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของชาวบ้าน โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนเป็นจำนวนมาก นั่นก็คือ "ป่านศรนารายณ์" นอกจากนั้นยังเป็นสหกรณ์ตัวอย่างในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วย
       
       "ทางโครงการได้ทำการต่อยอดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีอยู่ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การให้ความรู้ เรื่องการปลูกและการดูแลป่านศรนารายณ์ การนำมาใช้ประโยชน์ เช่น การสาน การถักเปีย การย้อม รวมไปถึงการออกแบบ นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้มีการทำผลิตภัณฑ์จากเศษป่านที่เหลือใช้ เช่น นำมาทำกระดาษเพื่อใช้ในการบรรจุภัณฑ์ ทำโคมไฟ นาฬิกา เป็นต้น"
       
       ผศ.จุฑากล่าวต่อว่า การพัฒนาต่อยอดคือการคงไว้ในสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้สืบต่อไป เพียงแต่ทำให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพราะจะนำไปสู่ความน่าสนใจและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มวิจัย รวมถึงนักศึกษาอีกหลายกลุ่มได้ผลักดันให้มีการใช้วัตถุดิบในชุมชนทำสินค้าเพื่อส่งออกสู่ตลาด เช่น การแปรรูปสับปะรด การนำเศษป่านไปทำเชื้อเพลิง หรือเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
       
       "นักศึกษาที่เข้ามาทำงานร่วมกับชุมชนจะทำให้เขาได้เล็งเห็นถึงการทำงานเป็นทีม การอยู่ร่วมกันและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของคนในชุมชน อีกทั้งได้ตะหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาไทย เมื่อว่ามีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ไว้ และทำให้รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนด้วย" ผู้อำนวยการศูนย์คลินิกเทคโนโลยีฯกล่าวทิ้งท้าย

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.141
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000107818

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:CCFC8 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com